الاستوگرافی با اشعه­ی X دینامیک، روشی نوین است که توسط محققین در دانشگاه توهوکو (ژاپن)، انستیتوی علوم ساختار مواد (IMSS-KEK، ایباراکی، ژاپن) و سایر انستیتوها ابداع شده است.

پژوهشی جدید ادعا می کند که می توان از الاستوگرافی در تصویربرداری از بافت نرم با اشعه ی X استفاده کرد تا زودتر از سایر تکنیک ها به وجود تومور پی برد.


تصویر: تصاویر الاستوگرافی با اشعه ی X، سختی مواد مختلف را نشان می دهند (عکس از واتارو یاشیرو/دانشگاه توهوکو)

الاستوگرافی با اشعه­ی X دینامیک، روشی نوین است که توسط محققین در دانشگاه توهوکو (ژاپن)، انستیتوی علوم ساختار مواد (IMSS-KEK، ایباراکی، ژاپن) و سایر انستیتوها ابداع شده است.

این روش بر پایه­ی انتشار موج برشی (Shear Wave) قرار دارد و می­تواند نقشه­ی اجزای الاستیک مواد ویسکوالاستیک نرم را ترسیم کند.

عملی که پیش از این تنها توسط تصویربرداری MRI و اولتراسوند ممکن بود. البته تصاویر حاصل از اشعه­ی X می­توانند رزولوشنی هزار برابر بهتر از اولتراسوند داشته باشند.

در این پژوهش، محققین فانتوم­های ژل پلی اکریلامید را با فشار هوا به لرزش انداختند تا نقشه­های دو بعدی نسبت ذخیره و اتلاف مواد را به دست آورند.

به این منظور، واریاسیون­های تمپورال به دنبال قراردهی نا به جای وکتورهای ذرات مرتعش در مدل­های فانتوم ارزیابی شدند. نتایج نشان دادند که دقت نسبت ذخیره ، ۳۰% و رزولوشن فضایی نیز چندین برابر بیش از تصاویر به دست آمده به روش اولتراسوند یا MRI بود.

این پژوهش در نسخه ی ماه آوریل ژورنال Applied Physics Express منتشر شد.

دکتر واتارو یاشیرو ، نویسنده­ی ارشد این پژوهش از دانشگاه توهوکو گفت: “تصاویر حاصل رزولوشن بسیار بالاتری خواهند داشت و خواهند توانست اجزا را به جای مقیاس میلیمتری، در مقیاس میکرونی تشخیص دهند. این دقت بالا می­تواند به تشخیص ضایعات کوچک­تر و عمقی­تر کمک کند.

ضایعات کوچک ممکن است جدید باشند و تشخیص زودرس آن ها، درمان و مدیریتشان را تسهیل نماید.”

الاستوگرافی یک روش تصویربرداری پزشکی است که اجزای الاستیک و سختی بافت نرم را تعیین می کند تا اطلاعات تشخیصی فراهم شود. در این تکنیک، اختلالی در بافت ایجاد می شود و سپس نحوه ی واکنش بافت به این اختلال مشاهده می گردد تا خصوصیات مکانیکی بافت مشخص و نتایج در قالب یک تصویر نمایش داده شوند. تکنیک های متداول الاستوگرافی از اولتراسوند یا MRI استفاده می کنند تا وضعیت سختی بافت و تصویر آناتومیک آن را با یکدیگر مقایسه کنند.

منتشر شده در تاریخ ۱۶ آوریل ۲۰۲۰

  • نویسنده : parsxray
  • منبع خبر : parsxray