آخرین اخبار
نقش دستگاه‌های پیشرفته رادیولوژی در تشخیص دقیق بیماری 04 دی 1398
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مطرح کرد

نقش دستگاه‌های پیشرفته رادیولوژی در تشخیص دقیق بیماری

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته می‌توان از طریق دوز پایین اشعه تصویرهای دقیقی را از محل مورد نظر در بدن به دست آورد بدون اینکه نگران خطرات آن باشیم.

مفاخر رادیولوژی ایران 01 آبان 1397

مفاخر رادیولوژی ایران