کریمی گفت: بدهی بیمه تأمین اجتماعی به مراکز رادیولوژی و تصویربرداری حدود ۱۶ ماه و بدهی بیمه سلامت حدود ۸ ماه است.
  • نویسنده : parsxray
  • منبع خبر : parsxray